Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Felmérések

Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség 2015 végén felmérést készített a megyei vállalkozók körében, hogy valós képet alkothasson a vállalkozók aktuális munkaerő-szükségletéről. A felmérésben több mint 300 vállalat vett részt, az általuk foglalkoztatott személyek összlétszáma meghaladja a 10 000 főt. Az eredmények azt mutatják, hogy a felmérésben részt vevő vállalatoknál foglalkoztatott alkalmazottak majdnem fele a végzettségének megfelelő munkakörben tevékenykedik.

Hargita Megye Tanácsának alintézményeként működő fejlesztési ügynökség 2016-ban is felmérést készített a helyi vállalkozók körében, hogy valós képet alkothasson a helyi munkaerő minőségéről, illetve a munkaerőhiány mértékéről. Az eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt 1 év során a válaszadó vállalatok egyharmada általában talált megfelelő munkaerőt a meghirdetett állásaira, illetve 30%-a talált megfelelő szakembert, de nem a meghirdetett állásra. A vállalkozók 40%-a azt nyilatkozta, hogy sajnos jelentkező is ritkán akadt a meghirdetett állásokra.

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége nagy hangsúlyt fektet a helyi szakoktatással kapcsolatos kérdésekre, illetve a Hargita megyei fiatalok jövőképének megismerésére annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten intézkedéseket tudjon eszközölni a fiatalok itthon maradása és a szülőföldön való boldogulása érdekében. Mivel egyre több fiatal dönt úgy, hogy elhagyja szülőföldjét, és máshol próbál szerencsét, a fejlesztési ügynökség és Hargita Megye Tanácsa azon dolgozik, hogy itthon is egyre jobb lehetőségeket teremthessen a boldoguláshoz.

Tovább tanulni? Munkát vállalni itthon? Vagy esetleg külföldön az iskola elvégzése után? Vállalkozást indítani? Mi számít jó fizetésnek? - Többek között ezekre a kérdése válaszolt az összes Hargita megyei végzős diák a felmérés során. A felmérés célja az volt, hogy Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége feltérképezze a végzős diákok elképzeléseit a jövőt illetően.

 

 

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége és Hargita Megye Tanácsának elemző csoportja felmérést készített a külföldi munkavállalók körében. A felmérésben közel 650 válaszadó vett részt. Ebből 480 válaszadó Hargita megyei származású. A kiértékelés során azon külföldön dolgozók válaszai kerültek feldolgozásra, akik Hargita megyét jelölték meg származási megyének.

 

Hargita Megye Tanácsának alintézményeként működő Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége nagy hangsúlyt fektet a megye fiataljainak jövőre való terveinek megismerésére. Igyekszünk ismertetni a fiatalokkal a szülőföld nyújtotta lehetőségeket és ezáltal elősegíteni a hiányszakmák számára az utánpótlás biztosítását, valamint a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Jelen felmérés is azt a célt szolgálja, hogy ha el is mennek szerencsét próbálni külföldre, hazatérve tapasztalataikat itthon kamatoztassák, ezáltal is hozzájárulva a megye gazdaságának fejlesztéséhez.