Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság által végzett engedélyeztetési eljárás menete és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok  

 
 

Az 1030/2009 és 251/2012 egészségügyi miniszteri rendeletek alapján a termelői könyvvel rendelkező magánszemélyek kereskedelmi tevékenységet csak a megyei közegészségügyi hivatal által kibocsájtott engedéllyel folytathatnak.  
 

 
 

Fontos!!! 

Ez az eljárás csak a magánszemélyekre vonatkozik, a vállalkozások esetében (PFA, ÎI, ÎF, SRL, SA, stb.) a megyei állategészségügyi hivatal bocsájtja ki az engedélyeket. 

 
 

Szükséges dokumentumok:  

Technikai nyilatkozat 
(Memoriu tehnic) - kötelezően tartalmaznia kell: alapanyag, végtermék és mennyiség. 

Kötelezően tartalmaznia kell a hideg és meleg víz hálózat pontos elhelyezését, öltözőt, munkafelületet, mosdót, szennyvíz lefolyót, nyílászárók elhelyezkedését, stb.  

Kép vagy dokumentum, amin be lehet azonosítani az épület pontos helyét (például Google Earth kép).  

Telekkönyvi kivonat, bérleti szerződés vagy saját felelősségre kiadott nyilatkozat.  

Másolat esetén "Eredetivel megegyező" feliratos pecsét (Conform cu originalul) 1 + név + aláírás). 

 

 
 

Az intézmény elérhetősége:  

Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 

530180, Csíkszereda, Mikó utca 1, 

Telefon: 0266-310423, 0266-324483 

Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda 8-13